חוקים ותקנות
  
  
     
 
 

חוקים ותקנות

​לרשותכם במאגר זה החוקים והתקנות העומדים בבסיס עבודתו של המשרד להגנת הסביבה. חלק מהחוקים המתפרסמים כאן מקיפים תחומי פעולה רחבים יותר בפעילות הממשלה, ורק חלק מהסעיפים בהם מתייחסים לענייני סביבה. מאגר החוקים הלאומי מתפרסם במלואו במאגר החקיקה של הכנסת. מאגר החוקים הלאומי מאפשר גם פילוח יעודי לחוקי המדינה הבלעדיים לנושאי הגנת הסביבה.

 

חיפוש חוקים375 חוקים במאגר
select
select
שם החיקוקמטהתאריך עדכוןמטהנושאים סביבתייםהחיקוקהשתנהמידע נוסףהערות
תקנות שירותי הובלה, התשס"א - 200106.03.16חומרים מסוכנים תקנות שירותי הובלה, התשס"א - 2001
 תקנות שירותי הובלה, התשס"א - 2001
23.03.16
תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א - 201102.03.16איכות אוויר תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א - 2011
 תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א - 2011
23.03.16
פקודת העיריות [נוסח חדש]01.03.16שלטון מקומי פקודת העיריות [נוסח חדש]
 פקודת העיריות [נוסח חדש]
23.03.16
תקנות תובענות ייצוגית, התש"ע - 201024.02.16אחר תקנות תובענות ייצוגית, התש"ע - 2010
 תקנות תובענות ייצוגית, התש"ע - 2010
23.03.16
תקנות למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים (היטל למניעת זיהום הים), התשע"א - 201122.02.16ים וחופים תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (היטל למניעת זיהום הים), התשע"א - 2011
 תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (היטל למניעת זיהום הים), התשע"א - 2011
24.03.16
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו - 2016 16.02.16מזיקים והדברה; חומרים מסוכנים חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו - 2016
 חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו - 2016
06.03.16
פקודת בריאות העם, 194014.02.16שפכים; מים; חומרים מסוכנים; אסבסט; סביבה חקלאית; מזיקים והדברה פקודת בריאות העם, 1940
 פקודת בריאות העם, 1940
24.03.16
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל - 197028.01.16חומרים מסוכנים פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל - 1970
 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל - 1970
24.02.16
חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 198228.01.16פיקוח ואכיפה חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982
24.02.16
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א - 2001 13.01.16איכות אוויר צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א 2001
 צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א - 2001
24.02.16
מאגרי מידע
סבבה
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות