מתחילים לחשוב ירוק - סרטון בנושא חיסכון בנייר
  
  
     
 
 

פרסומים והסברה

מתחילים לחשוב ירוק - סרטון בנושא חיסכון בנייר​

לשכת הפרסום הממשלתית - לפ"מ
25/01/2011
לשכת מנכל
איכות אוויר; פיתוח בר קיימא; חינוך וקהילה; פסולת
סרטונים ותשדירי רדיו
עברית
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
מאגרי מידע

מידע ושירותים

אתר ילדים סבבה
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות