מידע גיאוגרפי (מפות)
  
  
     
 
 

מידע גיאוגרפי (מפות)

 
טקסט חופשי:
 
דוגמאות לחיפוש מידע: כתובת: מבצע נחשון 3 ראשון לציון , קואורדינטות: 34.3434 32.1232
 • אנטנות סלולאריות פעילותאנטנות סלולאריות פעילות
 • אנטנות סלולאריות בהקמהאנטנות סלולאריות בהקמה
 • הניקיון בחוףהניקיון בחוף
 • רגישות חופי הים לזיהומי שמןרגישות חופי הים לזיהומי שמן
 • רגישות שטחים פתוחיםרגישות שטחים פתוחים
 • חשיפה לרעש משדות תעופהחשיפה לרעש משדות תעופה
 • הפרדת פסולת ברשויות המקומיותהפרדת פסולת ברשויות המקומיות
 • מוקדי אמברוסיהמוקדי אמברוסיה
 • אתרים לאומייםאתרים לאומיים
 • מקורות זיהום נחליםמקורות זיהום נחלים
 • נתוני פליטות לאוויר ממפעליםנתוני פליטות לאוויר ממפעלים
 • פליטות מזהמים מכבישים (NOX)פליטות מזהמים מכבישים (NOX)
 • חטיבות נוףחטיבות נוף
 • שימושים תעשייתיים ואחריםשימושים תעשייתיים ואחרים
 • תכניות ניטור מקומיותתכניות ניטור מקומיות
 • PM10PM10
 • PM2.5PM2.5
 • 1,3 Butadiene1,3 Butadiene
 • בנזןבנזן
 • פחמן חד חמצניפחמן חד חמצני
 • תחמוצות גופריתתחמוצות גופרית
 • תחמוצות חנקןתחמוצות חנקן
 • תרכובות אורגניות נדיפותתרכובות אורגניות נדיפות
 • מפל"ס - מרשם פליטות לסביבה 2013מפל"ס - מרשם פליטות לסביבה 2013
 • מפת זיהום אוויר בזמן אמתמפת זיהום אוויר בזמן אמת
 • מפל"ס - מרשם פליטות לסביבה 2012מפל"ס - מרשם פליטות לסביבה 2012
 • מחוזות המשרד להגנת הסביבהמחוזות המשרד להגנת הסביבה
 • סקר גז ראדוןסקר גז ראדון
 • תחנות ניטור אווירתחנות ניטור אוויר
 • אזורי סכנה למקורות מים מזיהום בדלקאזורי סכנה למקורות מים מזיהום בדלק
 • יחידות סביבתיותיחידות סביבתיות
 • מבנים ירוקיםמבנים ירוקים

הנחיות לשימוש במפה האינטראקטיבית:

 • על מנת להתמקד באזור מסוים יש לבחור בזכוכית המגדלת הממוקמת בצד השמאלי של המפה ולסמן בעזרת העכבר את גבולות האזור המבוקש
 • לגרירת המפה יש ללחוץ על הלחצן השמאלי של העכבר ולגרור את המפה לאזור המבוקש
 • תצוגה במפה מוגדלת, ושכבות מידע נוספות בנושא סביבה ניתן למצוא באתר המפות הממשלתי


שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
מידע ושירותים
אתר ילדים סבבה
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות