המשרד להגנת הסביבה
  
  
     
 
 

כותרות היום

 • קנס מצטבר של כ-400,000 ₪ למזרימי ביוב לכנרת

 • אולם ועידת האקלים בפריז
  המשלחת הישראלית בדרך לוועידת האקלים בפריז

שומרים על אורח חיים ירוק

 

       

 

 מצטרפים למערך נאמני ניקיון

 
אתר הילדים סבבה

עוד כותרות

 • כמאה וחמישים מנהיגים וראשי מדינות, בראשות משלחות איכות סביבה מרחבי העולם, מתכנסים בימים אלה בוועידת האקלים בפריז בניסיון לגבש יחד הסכם אקלים עולמי, שיחייב את כל המדינות ...
 • אקליפטוס
  תחזית הפריחה לחודש דצמבר מושפעת מגובה הטמפרטורות במהלך נובמבר 2015. מאחר שעדיין לא היה קר מאוד, אפשר עוד למצוא בשטח שיירים של פורחי סתיו. עם זאת, ככלל אנחנו במצב של ...
 • במפלס תוכלו למצוא נתונים על העברת שפכים, פסולת וחומרים מזהמים נוספים הנפלטים לקרקע, לאוויר, לים ולנחלים. בעמוד זה מתפרסמים מדדים המנתחים ומעבדים את המידע המבוסס על הדיווחים ...
 • המסמכים הפתוחים להערות הציבור נוגעים לנושאים שונים מתוך מגוון תחומי פעילותו של המשרד.  על הפרק: מפלס - ההוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה, הוראות ראשיות, ...

מחוזות המשרד והמרחב הימי 

המשרד להגנת הסביבה פועל ליישום המדיניות הסביבתית בין היתר, באמצעות שישה מחוזות בחלוקה ארצית, ובאמצעות אגף ים וחופים, האחראי על הגנת הסביבה בחופים ובכל מרחב הים של ישראל.
כל מחוז אחראי על יישום המדיניות הסביבתית של המשרד והמדינה בגבולותיו תוך שימת דגש על המאפיינים של המחוז והצרכים הייחודיים של סביבתו. אגף ים וחופים מיישם את מדיניות המשרד ואת המהלכים המתחייבים מן האמנות הבין-לאומיות שישראל שותפה בהן, בתחום המרחב הימי.

מחוזות המשרד להגנת הסביבה
בסביבה שלך מידע אזורי וגיאוגרפי
|
|
|
|
|

פרסומים אחרונים

 
 
 
 • ​תכנית "העיר עובדת" היא התכנית האסטרטגית של המשרד להגנת הסביבה לקידום עירוניות בת קיימה בישראל. ספר הפרויקט מפרט את תפיסת המשרד בנוגע לקידום עירוניות טובה ובת-קיימה בישראל: חזון המשרד, מטרת התכנית, מגמות ואתגרים, תועלות ועלויות, מנופים אסטרטגים וסל נרחב של כלי מדיניות (למעלה מ-300 פרויקטים). ...

 
 
 

מידע ושירותים

גופים באחריות
השר להגנת הסביבה

 

שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות