המשרד להגנת הסביבה
  
  
     
 
 

כותרות היום

  • חוק המדבירים אושר בקריאה שנייה ושלישית

  • זרימת ביוב לקישון: המשטרה הירוקה פתחה בחקירה

שומרים על אורח חיים ירוק

 

    

היתרי רעלים

מערכת היתרי רעלים
מידע סביבתי על המפה
 
אנטנות סלולאריות, תחנות ניטור אוויר, הפרדת פסולת ברשויות ועוד...
 

 מצטרפים למערך נאמני ניקיון

 
אתר הילדים סבבה

עוד כותרות

  • בפברואר 2016 קיבלה הכנסת בשם: חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016. החוק יחליף את ההסדרה הקיימת לעיסוק בהדברה, הנשענת על תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), ...
  • פורסם גליון סיכום שנת 2015 של מידעון "סביב-ה-גלובוס" של המשרד להגנת הסביבה. המידעון מביא מדי חודש חדשות, עדכונים ורעיונות מרחבי העולם במגוון נושאים סביבתיים. מטרתו ...
  • ​התכנית כוללת: שיפור איכות האוויר במפרץ חיפה, הגברת הפיקוח והאכיפה, צמצום הסיכונים לאוכלוסייה, ניטור מזהמים, ביצוע מחקרים בריאותיים והנגשת המידע לציבור. הממשלה אישרה פה אחד את ...
  • גן ירוק בחורה
    421 טפסים הוגשו להסמכת גן ילדים ירוק ולגן ירוק מתמיד לשנת 2016, והם כוללים תכניות עשירות העוסקות במגוון רחב של נושאים סביבתיים. תהליך בדיקת הטפסים הסתיים, ובחודשים מרץ- מאי 2016 ...

מחוזות המשרד והמרחב הימי 

המשרד להגנת הסביבה פועל ליישום המדיניות הסביבתית בין היתר, באמצעות שישה מחוזות בחלוקה ארצית, ובאמצעות אגף ים וחופים, האחראי על הגנת הסביבה בחופים ובכל מרחב הים של ישראל.
כל מחוז אחראי על יישום המדיניות הסביבתית של המשרד והמדינה בגבולותיו תוך שימת דגש על המאפיינים של המחוז והצרכים הייחודיים של סביבתו. אגף ים וחופים מיישם את מדיניות המשרד ואת המהלכים המתחייבים מן האמנות הבין-לאומיות שישראל שותפה בהן, בתחום המרחב הימי.

מחוזות המשרד להגנת הסביבה
בסביבה שלך מידע אזורי וגיאוגרפי  
|
|
|
|
|

פרסומים אחרונים

 
 
 
 
 
 

מידע ושירותים

גופים באחריות
השר להגנת הסביבה

שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות