בסביבה שלך - מחוזות המשרד להגנת הסביבה
  
  
     
 
 

מחוזות המשרד להגנת הסביבה

מחוזות המשרד להגנת הסביבה נחלקים גאוגרפית במקביל למחוזות משרד הפנים. כל אחד מששת המחוזות פועל על-פי מאפייניו וצרכיו הסביבתיים, בהתאם לבעיות המיוחדות של יישוביו. כל מחוז אחראי ליישום המדיניות הסביבתית-לאומית, למעורבות בתהליכי התכנון הפיזי, להדרכת הרשויות המקומיות בנוגע לאחריותן הסביבתית, לפיקוח ואכיפה של חוקי איכות הסביבה ברשויות המקומיות, לניסוח דרישות והתניות סביבתיות ברישיונות עסק, לליווי ולהכוונה של היחידות הסביבתיות, ולייזום פרויקטים סביבתיים במחוזות וקידומם. המבנה הארגוני של כל מחוז מחולק לענפים מקצועיים במקביל לאגפי המשרד הראשי, וכל אחד מהענפים אלו: אוויר, מים, פסולת וכד', מקבל הנחיות מקצועיות מיחידת המטה וכפוף מינהלתית למנהל המחוז. ​
בסביבה שלך

מידע ושירותים

אתר ילדים סבבה
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות