סביבה חקלאית
  
  
     
 
 

תחומי פעילות ואחריות

אגף סביבה חקלאית מופקד על:
 שיפור איכות הפסולות החקלאיות באמצעות פעילות אכיפה וחקיקה
 חיוב המפעלים לבצע טיפולי קדם בשפכי התעשייה והכשרתן לשימוש חקלאי

 עידוד שימוש מושכל בחומרי הדברה, דישון, השקיה וזיבול על מנת למזער את הנזקים הנגרמים כיום לחקלאות ולסביבה
להרחבה

עוד בנושא

סביבה חקלאית

/PhotoAlbum/Agro-Ecology/Kolhim-LatrunIM.jpgהשקיה בקולחים בלטרון צילום: אילן מלסטר
להגדלה
השקיה בקולחים בלטרון 
צילום: אילן מלסטר 

המגזר החקלאי מייצר מיליוני טונות של פסולת חקלאית. הזבלים והכימיקלים מוצאים דרכם לסביבה וכתוצאה מכך פוטנציאל הזיהום הסביבתי מהסקטור החקלאי לאוויר, לקרקע ולמים גבוה אף יותר מזה הנגרם מהמגזרים העירוני והתעשייתי.
המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף משרד החקלאות והמגדלים החקלאיים, פועלים לקבוע את הסטנדרטים, החוקים וההנחיות לקיום חקלאות מתקדמת בת קיימא,  תוך כדי שיפור ופיתוח איכות הסביבה החקלאית. כמו כן  פועלים המשרדים להפניית תקציבים להשקעות סביבתיות בחקלאות.

על הפרק

  • ​המשרד להגנת הסביבה תומך כספית ברשויות מקומיות, באיגודי ערים לאיכות הסביבה, בחברות פרטיות וציבוריות וכן באנשים פרטיים בקידום פרוייקטים מגוונים בתחום השמירה על הסביבה.
  • ​במסגרת התמקדות המשרד במניעת תמותה מוקדמת ותחלואה כתוצאה מזיהום אוויר, זיהום מקורות מים, חומרים מסוכנים ושאר מפגעים מסוכנים לאדם, יצא המשרד במבצע ארצי הראשון מסוגו, ...
  • ​פסולת חקלאית היא הפסולת הנוצרת בפעילות החקלאית. כמות הפסולת החקלאית לסוגיה מצטברת ליותר מ-3 מיליון טון בשנה, סדר גודל הדומה לזה של הפסולת העירונית בישראל. רוב הפסולת החקלאית היא ...
  • הדברה
    ​הדברה חקלאית היא רצף של פעולות חקלאיות ממוקדות ביוזמה ובביצוע אנושי. מטרת ההדברה החקלאית היא צמצום או מניעת נזקים הנגרמים לתוצרת החקלאית על ידי אורגניזמים. נזקים אלו פוגעים ...

מאגרי מידע בנושא סביבה חקלאית

#

מידע ושירותים

שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות