הקרן למען בעלי חיים
  
  
     
 
 
 
#
#

 הקרן למען בעלי חיים

הקרן למען בעלי חיים פועלת על פי תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה - 1995. מטרת הקרן לרכז את האמצעים הכספיים שישמשו לחינוך, הסברה, הדרכה, סיוע לארגונים למען בעלי חיים ולקידום מטרות החוק.

הקרן למען בעלי חיים פועלת על פי "תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנה - 1995" ובהתאם לנוהל סדרי עבודה ודיון.

 • מטרת הקרן היא לרכז את האמצעים הכספיים שישמשו לחינוך, הסברה, הדרכה, סיוע לארגונים למען בעלי חיים ולקידום מטרות החוק
 • מקורות המימון של הקרן הם מתקציב המדינה (תקציב המשרד להגנת הסביבה), תרומות של אזרחים וקנסות על עבירות על החוק
 • בעזרת תרומתכם נצליח:  
 1. להגדיל את התמיכות בארגונים למען בעלי חיים
 2. להרחיב את פעילויות החינוך וההסברה 
 3. להגביר את המודעות לחוק בקרב גופי האכיפה 
 4. לעודד יותר עיקורים וסירוסים 
 5. לתגבר את פעולת מוקד חילוץ והצלה של בעלי חיים במצוקה
 • תרומות
  התרומות לקרן ניתן לשלוח באמצעות המחאה לפקודת "הקרן למען בעלי חיים" לכתובת:
  המשרד להגנת הסביבה
  ת.ד. 34033
  ירושלים 95464
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור

מידע ושירותים

13/05/2015 09:52
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות