תעשיות ורישוי עסקים
  
  
     
 
 

תחומי פעילות ואחריות

האגף לתעשיות ורישוי עסקים מופקד על:
  קביעת תנאים ודרישות סביבתיות ברישיון עסק לסקטורים שונים באמצעות מפרטים אחידים, הכוללים התייחסות לתחומים שונים, כגון: מניעת מפגעי זיהום אוויר, מניעת ריח בלתי סביר, מניעת זיהום הקרקע והמים, מניעת רעש וטיפול בחומרים מסוכנים

קביעת מדיניות הסדרה ופיקוח המיושמת על ידי עובדי המשרד או באמצעות הסמכת עובדי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים

להרחבה

עוד בנושא

תעשיות ורישוי עסקים

/PhotoAlbum/Industry%20and%20Environment/IMG_7780.jpgמגנזיום ים המלח בע"מ: יצירת מטילי מגנזיום (כי"ל) צילום: פיני חמו
מגנזיום ים המלח
להגדלה
מגנזיום ים המלח בע"מ: יצירת מטילי מגנזיום (כי"ל) 
צילום: פיני חמו 
העלייה המתמדת ברמת החיים ובגידול האוכלוסייה במדינת ישראל מגבירים את העומס על הסביבה וגורמים לפגיעה במשאבי הטבע. אחד הכלים העומדים לרשות המשרד להגנת הסביבה להבטחת איכות הסביבה ולמניעת מפגעים הוא הצבת תנאים סביבתיים ברישיון עסק. התנאים הניתנים לעסקים מתייחסים להשלכות הסביבתיות של פעילותם, כגון: איכות השפכים, איכות האוויר, טיפול בפסולת, אסבסט, קרינה, רעש וחומרים מסוכנים.

לדוח יישום התכנית הלאומית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה, אפריל 2016

על הפרק

מאגרי מידע בנושא תעשיות ורישוי עסקים

 

תשובות לשאלות נפוצות

  • פתחהאם דרוש אישור המשרד להגנת הסביבה לרישיון עסק עבור כל העסקים?
  • פתחמי מבצע ביקורת שוטפת על עמידת העסק בתנאים הסביבתיים ברישיון העסק?
  • פתחלמי יש לפנות על מנת להוציא רישיון עסק?
#
תעשיות ורישוי עסקים

מידע ושירותים

שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות