מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות
  
  
     
 
 

תחומי פעילות ואחריות

אגף  שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות מופקד על:
קביעת מדיניות הטיפול בכל הקשור במניעת זיהום מקורות מים וקרקעות משפכי תעשייה ודלקים
 
טיפול בנושא זיהומי קרקע ומים הנובעים מתחנות דלק, חוות מכלי דלק וצנרת דלק בישראל
להרחבה

מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות

/PhotoAlbum/ContaminatedSoil/MazutSoilContamination.jpgמזוט זורם לנחל יעלים ממשאית שהתהפכה צילום: יוסי הראל
מזוט זורם לנחל יעלים ממשאית שהתהפכה
להגדלה
מזוט זורם לנחל יעלים ממשאית שהתהפכה 
צילום: יוסי הראל 

בישראל אותרו בשנים האחרונות עשרות אתרים בהם קיים זיהום מוכח של קרקע ומים ממגוון מזהמים. מלבד אתרים אלו, קיים בישראל זיהום רחב ממדים של קרקע ומים מדלקים.

מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא הטיפול במזהמים בקרקע כוללת את המטרות, האמצעים והפעולות שנוקט המשרד בנושא מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע. מסמך המדיניות מציג את עיקרי מדיניות הקרקעות של המשרד לידיעת הכלל, על מנת לתרום לשקיפות ההליך ולוודאות כלפי הציבור והגורמים המעורבים בו.

על הפרק

  • הציבור מוזמן לשלוח הערות לטיוטות מסמכים בנושא:קרקעות מזוהמות - נוהל לטיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות. המשרד להגנת הסביבה מזמין אתכם להגיב ולהשפיע!
  • ​חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993 והתקנות למניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג - 1993 מסדירים את העיסוק בשמן משומש. אי ציות לחוק או לתקנות מהווה עבירה פלילית. עיסוק ...

מאגרי מידע בנושא קרקעות מזוהמות ודלקים

 
#
קרקעות מזוהמות ודלקים

מידע ושירותים

שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות