תקן ישראלי ת"י 5281: התקן הישראלי לבנייה ירוקה
  
  
     
 
 

#
#

 תקן ישראלי ת"י 5281: התקן הישראלי לבנייה ירוקה

/subjectsEnv/GreenBuilding/Green_Standards/PublishingImages/LectureStandard.jpg
להגדלה
 
 
תקן 5281 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה) הוא  תקן וולונטרי, המתייחס לרוב סוגי המבנים בישראל (מגורים, משרדים, מסחר, חינוך, בריאות וכד') בבנייה חדשה ומבנים לשיפוץ משמעותי, תוך דירוג מבנים בהתאם לניקוד על עמידה בתנאי סף נושאיים. 
 
#

מבנה תקן בנייה ירוקה

התקן הושק בשנת 2005 (למגורים ומשרדים בבנייה חדשה בלבד). ביולי 2011 הושק התקן בגרסה חדשה ומורחבת. עתה (נכון ליולי 2013), לאחר שנה וחצי של ניסיון בשימוש בגרסה זו, התקן נמצא ברביזיה נוספת. התקן יעמוד לבחינה מחודשת בכל שנתיים על מנת לשמור על עדכניותו ולשם הטמעת עדכונים מהשטח.

כמו כן, נעשית עבודה להרחבת התקן עבור שימושים נוספים, כגון: מבני תעשייה, התאמה לשכונות וקמפוסים, מבני משרדים הנבנים כגרעין ומעטפת, ועוד.

​על מנת להקל את השימוש בתקנים, ולהנגישם לכל משתמש, נכתבו לכל אחד מפרקי התקן שני סוגי מדריכים: מדריך כללי ומדריך טכני, המסבירים את השימוש בתקן בשפה פשוטה ובאופן ברור. 

  1. המדריך הכללי מפרט את אופן השימוש בתקן, מספק הסבר על מבנה התקן, על צורת הדירוג של בניינים, הפרקים השונים ועוד.
  2. המדריך הטכני נועד  לשמש כלי עבודה למתכננים, לאדריכלים, ולמנהלי פרויקטים לצורך יישום התקן, וכן לשמש את כל המעוניין לקרוא ולהעמיק בדרישות התקן לבנייה בת קיימה.
    המדריך מפרט את הדרכים המאפשרות לעמוד בדרישות התקן, וכוללים פירוט והרחבה על מאפייני התקן, חשיבותו הסביבתית, הגדרות ומושגים, תקנים ומסמכים נלווים, יישום, חישובים נדרשים ודרישות הגשה.
#

תקן 5281 על חלקיו

#

נספחים וכלי חישוב

שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור

מידע ושירותים

20/04/2016 08:12
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות