בנייה ירוקה
  
  
     
 
 

מתחילים לחשוב ירוק - בנייה ירוקה

עוד בנושא

בנייה ירוקה

/PhotoAlbum/Green%20Construction/GreenBuildingLogo.png
להגדלה
 
 

בנייה ירוקה היא בנייה ידידותית לסביבה ובריאה לדייר ולמשתמש, ומהווה את המרכיב המבני של תכנון בר קיימא. פיתוח בר קיימא הוגדר בדוח ברוטלנד (דוח הוועידה העולמית לסביבה ופיתוח, 1987) כ"הבטחת מילוי צרכי ההווה ללא סיכון יכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם הם". נדבך משמעותי בהגדרת הבנייה הירוקה בישראל מהווה התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281 – בנייה בת קיימא.

על הפרק

  • קול קורא למחקרים וסקרים
    ​המשרד פרסם חמישה קולות קוראים לשנת 2016 למחקרים ולסקרים בהיקף של 20.4 מיליון ש"ח. נושאי המחקרים והסקרים נבחרו בהתאם לנושאי המיקוד של המשרד וביניהם: יישום החלטות ממשלה ...
  • בית ספר נופי ים  בתל אביב - בניין ירוק
    תקנים מהווים את השפה המשותפת בעזרתה מחזיקי העניין השונים מתקשרים בנושא הבנייה הירוקה. תקן הינו כלי קונסנזואלי, גמיש, הנענה למשובי המשתמשים וליכולות השוק המשתנות. תקן יכול שיהיה ...

מאגרי מידע בנושא בנייה ירוקה

 
#

מידע ושירותים

שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות