בעלי החיים בישראל בסכנת הכחדה
  
  
     
 
 
#
#

 בעלי חיים בסכנת הכחדה בישראל

/PhotoAlbum/Biodiversity/Wild%20Birds/Eagle-Carmel.jpgנשרים ביערות הכרמל צילום: עמרי ארגוב
נשרים ביערות הכרמל
להגדלה
נשרים ביערות הכרמל 
צילום: עמרי ארגוב 

חיות הבר בישראל מוגנות על פי חוק הגנת חיות הבר (תשט"ו-1955) ו-חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תשנ"ח-1998). הפרק החמישי לחוק זה (ערכי טבע מוגנים) קובע כי השר להגנת הסביבה, הממונה על חוק זה, רשאי להכריז על ערכי טבע מוגנים - מיני צמחים ובעלי חיים שלדעתו יש ערך בשמירתם או שיש סכנה להכחדתם.

ישראל היא ארץ קטנה וצפופה אולם בעלת מגוון אקולוגי רב ומגוון חיות-בר מהעשירים בעולם.

תהליכי הפיתוח בישראל וההתערבות המואצת של האדם במערכות האקולוגיות גרמו לקצב הכחדה גדל והולך של חיות-הבר בארץ. פיתוח אינטנסיבי של שטחים פתוחים (לבנייה, סלילת דרכים ועוד) הגורם להרס בתי גידול טבעיים, זיהום שטחים חקלאיים בחומרי הדברה ודישון וציד לא-חוקי הם חלק מהגורמים להיעלמותן של חיות רבות.

מיני חיות הבר החולייתנים שגודל האוכלוסייה שלהם נמצא במגמה של ירידה והנמצאים בסכנת הכחדה מוגדרים כמינים אדומים והם קובצו בספר האדום של החולייתנים בישראל. הספר מכיל את כלל המידע לגבי כל מיני החולייתנים בישראל השרויים בסיכון. הפיקוח והשמירה על חיות הבר ואכיפת החוקים בעניין זה נעשית באמצעות רשות הטבע והגנים, אשר אומדת מדי שנה את גודלן של אוכלוסיות חיות הבר באמצעות ספירות הנערכות מדי שנה. תוצאות הספירות משמשות לתכנון ועדכון תכניות הממשק עבור אותן אוכלוסיות.

#

מצב בעלי החיים בישראל

דו"ח מצב הטבע בישראל 2010 ​סקר את מצבם של בעלי החיים ומצא כי:

חולייתנים: מבין 452 מיני החולייתנים המוכרים בישראל (לא כולל מינים ימיים ועופות שאינם מקננים בישראל), נכחדו מאזורנו 28 מינים (4 מהמינים שנכחדו מאזורנו הושבו לטבע) ו-6 מינים נכחדו לחלוטין (הכחדה עולמית).
בין המינים שנכחדו היו 5 מינים אנדמיים (מינים אנדמיים בם מינים שתפוצתם העולמית היא באזור אחד בלבד) ו-3 תת-מינים אנדמיים.

ממיני החולייתנים שנותרו כיום, 153 הם מינים הנתונים בסכנה: המינים שבסכנה הם 37% מכלל מיני החולייתנים היבשתיים: 23% ממיני העופות ו-23% ממיני הדגים, 35% ממיני הזוחלים, 60% ממיני היונקים ו 82% ממיני הדו-חיים. הסיבות העיקריות להכחדת חולייתנים היו ציד, אבדן בתי גידול והרעלות.

עופות: מבין 206 מיני העופות המקננים בישראל, 45 מינים נתונים כיום בסכנה - 18 בסכנת הכחדה חמורה, 19 בסכנה ו-8 עתידם בסכנה (בהשוואה ל-39 מינים בשנת 2002). בין 2002 ל- 2008 הוחמר מצבם של 21 מינים, מהם 12 מינים שלא נכללו ברשימת המינים שבסכנה ב-2002. מצבם של שני מינים הוטב, ומצבם של 22 מינים לא השתנה. 11 מיני עופות הפסיקו לקנן בישראל, אבל הם עדיין מתועדים בארץ כנודדים או חורפים.

חסרי חוליות: מתוך רשימה של 200 מיני רכיכות של מים יבשתיים ושל יבשה סווגו כמעט 50% בדרגה מסוימת של סכנה, ו- 13 מינים נכחדו במהלך המאה העשרים. 4 מיני עלוקות ו-21 מיני חרקים נכחדו, רובם אכלסו בעבר את ביצות החוף ואת החולה.

#

חוקים להגנה על בעלי החיים בישראל

החוק להגנת חיית הבר (תשט"ו-1955) - חוק זה קובע תקנות להגנת חיית הבר ואת ההגבלות והאיסורים על ציד חיות בר (כולל מיני עופות בר), על המסחר בהם, על אחזקתם בשביה או העברה של חיות בר ממקום למקום.

התקנות מגדירות את מיני חיות בר המותרים בציד, ובהם מיני חיות בר שהוגדרו כמזיקים, והן מפרטות את ההגבלות שבציד כולל פירוט של שיטות ואמצעים האסורים בציד, וכן של אזורים ושל מינים אסורים בציד, זמנים מותרים, ופירוט  התנאים למתן היתרים לציד חיות בר.


חוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (התשנ"ח- 1998) - חוק זה קובע הוראות להכרזה על ערכי טבע מוגנים - חי, צומח ודומם על ידי השר להגנת הסביבה. מאז 1968 הרחיבו סדרת הכרזות ותיקונים לחוק את טווח מיני הצמחים ובעלי החיים המוגנים.
החוק כולל כיום רשימה של 48 טקסונים של בעלי חיים (מערכות, מחלקות, סדרות, משפחות ומינים). החוק מתעדכן מעת לעת ובאפריל 2009 הוכרזו לראשונה על ידי השר להגנת הסביבה 14 מיני פרפרים מוגנים אשר הוספו לרשימת ערכי הטבע המוגנים.

תשובות לשאלות נפוצות

  • פתחמה מצב המגוון הביולוגי בחופי ישראל?
  • פתחהאם ניתן להציל את הלוטרות בישראל?
  • פתחאילו סכנות אורבות לצבי הים?
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
טבע ומגוון ביולוגי

מידע ושירותים

האתר הילדים סבבה
09/05/2013 09:34
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות