אנטנות סלולריות
  
  
     
 
 
#
#

 אנטנות סלולריות

/PhotoAlbum/Radiation/Haifa-13-12-020-antenot.jpgאנטנות על גג בחיפה צילום: אילן מלסטר
אתר סלולרי פשוט. צילום: דודו רשתי
להגדלה
אנטנות על גג בחיפה 
צילום: אילן מלסטר 
​רשת תקשורת סלולרית היא אחת מתשתיות התקשורת במדינה. רשת תקשורת זו היא אלחוטית ומבוססת על שידור בגלי רדיו. גלים אלקטרומגנטיים אשר מתפשטים ממקור השידור (אנטנה) במרחב, נקלטים על ידי מכשיר טלפון נייד. מכשיר הטלפון הנייד ממיר את הגל האלקטרומגנטי לאותות קול ומאפשר תקשורת. כמו כן מכשיר הטלפון הנייד ממיר את אותות הקול לגל אלקטרומגנטי אשר משודר דרך האנטנה למרחב.
מפה אינטראקטיבית לאיתור אנטנות סלולריות

 

  1. על מנת לאתר מיקום אנטנה סלולרית (פעילה ו/או בהקמה), יש לסמן את תיבת הסימון המתאימה
  2. על מנת להתמקד באזור מסויים יש לבחור בזכוכית המגדלת הממוקמת בצד השמאלי של המפה ולסמן בעזרת העכבר את גבולות האזור המבוקש
  3. לגרירת המפה יש ללחוץ על הלחצן שמאלי ולהזיז אותו לאזור המבוקש
  4. תצוגה במפה מוגדלת, ושכבות מידע נוספות בנושא סביבה ניתן למצוא  באתר המפות הממשלתי

 

 
טקסט חופשי:
 
דוגמאות לחיפוש מידע: כתובת: מבצע נחשון 3 ראשון לציון , קואורדינטות: 34.3434 32.1232
  • אנטנות סלולאריות פעילותאנטנות סלולאריות פעילות
  • אנטנות סלולאריות בהקמהאנטנות סלולאריות בהקמה
#

​הקמה והפעלה של מוקד שידור סלולרי

מחלקות ההנדסה של חברות הסלולריות קובעות את מיקום אתרי השידור בכפוף לאישור ופיקוח המשרד להגנת הסביבה. השידורים הסלולריים בישראל מוגבלים בתחום של קרינה בלתי מייננת - 700 - 2500 מגה הרץ. המשרד להגנת הסביבה בודק ומאשר את הפעלת אתרי השידור בארץ מהיבט בטיחות קרינה ומנפיק היתר קרינה פרטני לכל מוקד שידור.

אופן השידור של האנטנות הוא אופקי (לא לכיוון הקרקע). לכל אנטנה יש טווח מוגבל לשידור ולקליטה ולכן מתכנני רשת תקשורת סלולרית מחלקים את המרחב הגיאוגרפי אותו מעוניינים לכסות לתאי שטח (באנגלית Cell ומכאן נגזר השם "תקשורת סלולרית"). בכל תא שטח מקימים אנטנה שמספקת שירות לאותם המשתמשים בתקשורת סלולרית שנמצאים בקרבתה, במרחק מספיק לקליטה ולשידור.

כל מפעיל התקשורת הסלולרית מקים רשת אתרי שידור כדי להגיע לכיסוי שטח אופטימלי. אתר שידור (תחנת שידור, מוקד שידור, משדר, אנטנה) מיועד לקליטה ולשידור של אותות בתחום גלי רדיו. כל אתר שידור מכסה תחום גיאוגרפי הנקבע על-פי הנתונים הטכניים של האנטנה (גובה, כיוון הספק וכד'). הגובה הוא אחד הגורמים הקובעים את טווח הכיסוי של המשדר.

ככל שהאנטנה גבוהה יותר וככל שעוצמת השידור שלה גדולה יותר, כך היא מכסה תחום גיאוגרפי רחב יותר. כמו כן לכל אנטנה יש קיבולת מקסימליות של שיחות היכולות להתבצע באמצעותה בו זמנית. ככל שעולה מספר המשתמשים בטלפונים סלולריים באזור מסוים, עולה מספר האנטנות הנדרש לאספקת התקשורת. לכן טכנולוגיה של תקשורת סלולרית מחייבת מספר של אתרי שידור בהתאם למספר המשתמשים ובהתאם ומיקומם באזור.

#

​מערכת ניטור לפיקוח רציף על הקרינה מאנטנות סלולריות

בחודש ספטמבר 2010 הטמיע האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה מערכת חדשנית, פרי פיתוח חברה ישראלית. המערכת מאפשרת לאגף לעקוב בעת השידור באורח רציף ובו-זמני אחר כל האנטנות הסלולריות מן הדור השלישי הפרוסות במדינה.

עד להפעלת המערכת, בוצעו בדיקות הקרינה הלכה למעשה על ידי מדידה בשטח בלבד: אחת לשנה על ידי בעלי היתר מן המשרד במדידות קרינה ובמימון חברות הסלולר. בדיקות אלה זכו לביקורת מצד מבקר המדינה, שטען, כי קיים חשש להטיה בבדיקות. לאור זאת, רכש המשרד להגנת הסביבה את מערכת הניטור הרציף. בנוסף, החברות המוסמכות לביצוע מדידה שנתית סביב מוקדי השידור יופעלו ישירות על ידי עובדי המשרד. בסוף התהליך יהיה הפיקוח על הקרינה הסלולארית במדינה כולו בידי האגף למניעת רעש וקרינה, אשר יסתמך אל מידע אמין וללא חשש לניגוד עניינים.

#

פעולת מערכת הניטור הרציף

​המערכת המותקנת במשרד להגנת הסביבה, מחוברת ישירות למתגי הרדיו של החברות הסלולאריות ושולפת מהן מגוון קבצים ונתונים הדרושים לצורך מעקב שוטף אחר פעילות כל אנטנות הסלולר מן הדור השלישי המשדרות במדינה.

נתונים אלה מושווים על ידי המערכת באופן שוטף לערכים המותרים בהתאם לתנאים שבהיתר הפרטני שנתן המשרד לכל אנטנה. כאשר המערכת מגלה חריגה כלשהי היא מתעדת זאת, מתריעה על כך בפני עובדי האגף ובמקביל שולחת באופן אוטומטי הודעה לחברת הסלולר בעלת מקור הקרינה על חריגה מן ההיתר. המערכת מאפשרת לנהל את אירוע החריגה ולעקוב אחריו החל באיתור מקורה, דרך נקיטת האמצעים הדרושים למניעת המשכה ועד צעדים לביטול ההיתר.

בעקבות ממצאי פעולת המערכת מאז הפעלתה מתכנן המשרד להגנת הסביבה להרחיב את היקף פעילות המערכת ולנטר גם את האנטנות המשדרות מדור 2 ו- IDEN. במקביל פועל המשרד כיום לגיבוש נוהל אכיפה שיתבסס על נתוני המערכת.

דוח על פעילות המערכת ומחקרים נוספים בנושא מוצגים בפני חברי הוועדה המייעצת הבין-לאומית של ארגון הבריאות העולמי (WHO) העוסקת בהשפעות הקרינה הבלתי מייננת.

מילון מונחים

מוקדי השידור הבאים מוגדרים על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 ו- תמ"א 36 - מתקני שידור קטנים וזעירים תשס"ב - 2002 


אנטנה משתפלת
- אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה או לקיר חיצוני של מרפסת ואינה בולטת ממעקה גג המבנה או המרפסת כלפי מעלה, ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ

אנטנת עוקץ - אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה ובולטת ממעקה גג המבנה כלפי מעלה בגובה שאינו עולה על 3.5 מ', ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ

אתר זעיר חיצוני - מוקד שידור קטן ממדים המותקן בדרך כלל בשלט חוצות

אתר זעיר פנימי - מוקד שידור קטן ממדים המשדר שידור תוך-מבני בבניינים צפופי משתמשים, כגון קניונים ומגדלי משרדים

מתקן גישה אלחוטית - מתקן בזק שמימדיו אינם עולים 80*50*30 ס"מ, המשמש או מיועד לשמש לצרכי קליטה ושידור ברשת גישה, הפועל בתדרים שקבע השר לעניין זה

תורן - עמוד או מִסְבָּ‏ך (אלמנט הנדסי המשמש בדרך כלל בבניות קלות,  גשרים, עגורנים וכלים הנדסיים שונים) הנועד לשאת אנטנות

שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
נושאים א'-ת'

מידע ושירותים

08/12/2013 10:35
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות