הגנת מבנים חדשים מפני גז ראדון
  
  
     
 
 
#
#

 הגנת מבנים חדשים מפני גז ראדון

​בשנים האחרונות, כתוצאה מפרסום מאמרים בעיתונות וחוות דעת שלעיתים אינן מקצועיות מטעם בודקים, התקבל הרושם בציבור שקיימת בעיית ראדון רצינית בממ"דים, והדבר עורר בהלה רבה.
כדי להבין את הנושא של ראדון בממ"דים, יש ללמוד ולהכיר היטב את נושא גז הראדון במבנים.
מאמרים שפורסמו ללא ביקורת מדעית מקצועית, העבירו מידע שגוי ולא מדויק תוך פגיעה באמינות המשרד להגנת הסביבה, ושימשו במה לפרסום של חברות פרטיות. יש לציין שכל הבודקים, שחלקם לצערנו מעבירים מידע שגוי, למדו את הנושא "גז ראדון במבנים" (כולל בממ"ד) באופן מדעי ומקצועי במהלך קורס ההסמכה. כדי להבין את הנושא של ראדון בממ"דים, יש להכיר היטב את הנושא הכללי של ראדון במבנים.

ברוב היישובים בארץ כמות הראדון בקרקע היא קטנה יחסית, ואין צורך לבנות עם הגנה נגד חדירת ראדון. למרות זאת, שלושה אזורים מוגדרים כ"תוחלת גבוהה לראדון" (תג"ר) לפי סקר ראדון ארצי שבוצע בשנת 1998 - ירושלים (כולל מעלה אדומים), כרמיאל וערד. באזורים אלה, כתנאי לקבלת אישור אכלוס (טופס 4), הראשות המקומית דורשת מיזם הבנייה להשתמש בשיטות הגנה על המבנה נגד חדירת ראדון מהקרקע, ולבדוק ראדון לפני אכלוס הדיירים במבנה.

יזם הבנייה יכול להשתמש בכל שיטה, בתנאי, שהיא מבטיחה הצלחה. ברוב המבנים החדשים באזורי תג"ר מבצעים את "מפרט ירושלים" על פי ההנחיות למניעת חדירת גז ראדון למבנים. המפרט פורסם בשנת 1996 על ידי המחלקה לאיכות הסביבה והמחלקה לתכנון מבנים בעיריית ירושלים.
באזור תג"ר יש לבצע בדיקות ראדון בכל בית חדש. הבדיקות יבוצעו על ידי בודק מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה, בפיקוח המתכנן האחראי לפרט ראדון בראשות המקומית, על פי תקן ישראלי מס' 4175 ולפי נוהל מדידות גז ראדון במבנים של אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה. המתכנן יהיה "בעל מינוי למפקח לבדיקות נוכחות גז ראדון" מטעם המשרד להגנת הסביבה.
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
קרינה

מידע ושירותים

01/07/2012 09:47
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות