פסולת
  
  
     
 
 


מפת רשויות מפרידות פסולת

לתצוגה מוגדלת לחצו על המפה

עוד בנושא

תחומי פעילות ואחריות

המשרד להגנת הסביבה מופקד על:
הסדרת הטיפול בכל מערך הפסולת המוצקה משלב האצירה (אחסון מקומי), דרך שינוע הפסולת לאתרים מוסדרים ועד לסילוק הסופי, באופן שימנע יצירת מפגעים סביבתיים 
הקטנת כמויות הפסולת במקור

להרחבה

מהפכת המיחזור - סרטוןפסולת

/PhotoAlbum/Waste/DSCF0032.JPGשחפים חגים מעל ערימת פסולת צילום: יואב גואל
להגדלה
שחפים חגים מעל ערימת פסולת
צילום: יואב גואל

פסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית המודרנית. הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת החיים גורמים להצטברות פסולת של מוצרי הצריכה. במדינת ישראל גדלה בעשור האחרון כמות הפסולת בשיעור של כ- 2% כל שנה.
טיפול לא נכון בפסולת עלול לגרום למפגעים רבים: זיהום קרקעות ומי תהום, זיהום אוויר ופליטת גזי חממה, התרבות מזיקים והתפשטות מחלות, מפגעים בטיחותיים בנתיבי תעופה, מפגעים חזותיים, מפגעי ריח ופגיעה בערך הקרקע.
הטמנה של פסולת גוזלת משאבי קרקע יקרים ויש לה השלכות סביבתיות, בריאותיות וכלכליות.
לפיכך העיקרון המרכזי במדיניות המשרד להגנת הסביבה בטיפול בפסולת, הוא להפוך את הפסולת ממטרד למשאב, ולהקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה. מדרג הטיפול בפסולת הוא הפחתה במקור, שימוש חוזר, מיחזור, הפקת אנרגיה מהפסולת (השבה) והטמנת הפסולת הנותרת.

על הפרק

מאגרי מידע בנושא פסולת

 
#
פסולת

מידע ושירותים

שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות