הפרדת פסולת ברשויות
  
  
     
 
 

עוד בנושא

 מפת הרשויות המפרידות

 ניהול פסולת בישראל - מצגת צמיחה ירוקה וכלכלת העתיד - עו"ד
   אלונה
 שפר (קארו) מרצה בוועידה
   השנתית לכלכלה ירוקה - מצגת

בולטין, ספטמבר 2011, Catalyzing a Recycling Revolution in Israel, Israel Environment Bulletin, September 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#
#

 הפרדת פסולת ברשויות

/subjectsEnv/Waste/Separation/PublishingImages/560594Numerator.jpg
להגדלה
מספר משקי בית המפרידים פסולת ברשויות המקומיות
 
מספר משקי הבית ברשויות המשתתפות בתהליך הפרדת הפסולת במקור הגיע בחודש פברואר 2014 
ל- 292,030 משקי בית.
160 מליון ש"ח נוספים יועברו ל-23 רשויות מקומיות חדשות שיצטרפו למהפכת המיחזור ויחלו להפריד פסולת אורגנית מפסולת יבשה. התמיכות ניתנות לרשויות שזכו בקול קורא מס' 34/2012. בין הרשויות המצטרפות להפרדת פסולת נמצאות: פתח תקווה, ערד, טבריה, בת ים, מג'דל שמס ועוד.
סה"כ כ-2.5 מיליון ישראלים יפרידו אשפה בבתיהם.
 
#

הפרדת פסולת ברשויות המקומיות

במסגרת מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא הטיפול בפסולת, מתמקדת פעילות המשרד בשני שלבים מרכזיים בתהליך:

 1. שלב ייצור הפסולת - באמצעות סיוע לרשויות המקומיות בהפרדת הפסולת הביתית לשני זרמים לפחות
 2. שלב פתרון הקצה -  באמצעות סיוע לרשויות המקומיות וליזמים פרטיים בהקמת מתקני מיון ומיחזור פסולת


המטרה היא להעניק פתרון משולב הן להפרדה במקור ברשויות המקומיות והן בהקמת תשתית אזורית לטיפול בפסולת לקליטת החומר האורגני המופרד במקור.

הרשויות המקומיות הן שחקניות ראשיות בקידום המיחזור במדינת ישראל. בשנת 2008 החל המשרד בתוכנית סיוע רחבת היקף לשלטון המקומי שעיקרה תמיכה בתכנון, המתייחס לפסולת המיוצרת בתחום הרשויות המקומיות, בתשתיות מיחזור ובפעולות של חינוך והסברה לתושבים.

תמיכה זאת מתווספת למתן חבילת סיוע נרחבת בהיקף של מאות מיליוני שקלים, שמציע המשרד לרשויות המקומיות שיעברו להפרדה במקור של הפסולת הביתית בלוח זמנים קצר, שלא יעלה על שלוש שנים.

כספי התמיכה נועדו לסייע לרשויות במימון:

 1. רכישת פחים למיון פסולת לשני זרמים
 2. רכישת משאיות לאיסוף פסולת מופרדת במקור
 3. שיפוץ והתאמת חדרי ומשטחי אשפה במבני המגורים
 4. פעילות מקומית לפרסום ולהסברה
 5. ליווי תפעולי של המעבר להפרדת פסולת במקור


עד תחילת שנת 2015 צפויים כמיליון וחצי תושבים, שהם כ-450,000 משקי בית, להיכנס לתהליך ההפרדה במקור (במסגרת קול קורא להפרדה במקור 30/2010). מיחזור הפסולת הביתית צפוי להגיע להיקף של כ-350,000 טון פסולת בשנה.

רשויות מקומיות נוספות מצטרפות לתהליך ההפרדה באופן עצמאי או במסגרת קולות קוראים אחרים של המשרד להגנת הסביבה, ולא במסגרת קול קורא 30/2010.

#

מהפכת המיחזור בישראל: מהלכים משולבים

​במדינת ישראל מוטמנות מדי יום כ- 12,000 טונות פסולת עירונית. השגת צמצום ניכר בכמות הפסולת המוטמנת ובהפחתת פליטות של גזי החממה מחייב טיפול בחומר הפריק ביולוגית. פסולת פריקה ביולוגית מהווה כ- 40% ממשקל הפסולת המוצקה בישראל, וכ- 10% מנפחה. לפסולת זו פוטנציאל מיחזור גבוה ביותר, אשר בשילוב עם השבה יכול להוביל לכ- 100% ניצול של רכיב זה כמשאב.
'מהפכת המיחזור' שמוביל המשרד להגנת הסביבה כוללת מספר מהלכים משולבים:
 1. הפרדת פסולת במשקי הבית - 350 מיליון ש"ח במהלך שלוש השנים הבאות לתשתיות הפרדה לשני זרמים לפחות, לפעולות חינוך, להסברה ועוד.
 2. העלאת היטל ההטמנה - 90 ₪ לטונה עד 2015
 3. הטלת אחריות על היצרן (אחריות יצרן מורחבת) -  יצרן הפסולת הוא הגורם האחראי לאיסוף, מיחזור וטיפול בה. זאת באמצעות חוק האריזות, חוק מיחזור צמיגים, חוק הפיקדון ובאמצעות טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
 4. הקמה ושדרוג של מתקני טיפול בפסולת - 250 מיליון ₪ במהלך חמש השנים הבאות

הפרדה במקור  מהי?

​הפרדה של הפסולת הביתית לשני זרמים (פסולת פריקה ביולוגית- "רטובה"; כל יתר סוגי הפסולת - "יבשה") או יותר, בכלי אצירה נפרדים. התושבים אמורים להפריד את הפסולת למתקנים נפרדים, לפסולת רטובה או יבשה, כבר בבית.
הזרם הרטוב יועבר למפעל לטיפול בפסולת הפריקה ביולוגית, והזרם היבש יועבר לתחנת מעבר למיון פסולת, לצורך מיון של מרכיבי פסולת למיחזור, ומשם למפעל מיחזור פסולת. פסולת שאינה ברת מיחזור תועבר לאתרי הטמנה לפסולת מעורבת. בשיטה זו הפסולת המופרדת נקייה יחסית ובעלת ערך גבוה יותר למיחזור.

האחריות לטיפול בפסולת חלה על הרשויות המקומיות.
 1. זרם רטוב (אורגני) נקי - שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים
 2. זרם יבש (אחד או יותר) - אריזות ומרכיבי פסולת אחרים בעלי תכולת רטיבות נמוכה, כגון: קופסאות שימורים, טיטולים, שקיות פלסטיק וטקסטי

בנוסף, מקדמות רשויות מקומיות רבות הפרדה ומיחזור פסולת מסוגים שונים, כגון: פסולת אלקטרונית, אריזות, בקבוקי פלסטיק, נייר וקרטון, טקסטיל, מתכות ופסולת זכוכית.
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
פסולת

מידע ושירותים

03/04/2014 12:48
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות