הפרדת פסולת ברשויות
  
  
     
 
 
#
#

 הפרדת פסולת ברשויות

/subjectsEnv/Waste/Separation/PublishingImages/1Wate-Seperation-Numerator.jpg
מספר משקי הבית המפרידים פסולת
להגדלה
מספר משקי הבית המפרידים פסולת ברשויות המקומיות
 
מספר משקי הבית ברשויות המקומיות בהם מפרידים פסולת במקור הגיע בחודש נובמבר 2015 ל- 470,606.
המשרד להגנת הסביבה מקדם תוכנית סיוע רחבת היקף לשלטון המקומי, החל משנת 2008, באמצעות תמיכה כספית ברשויות המקומיות במימון הטיפול בפסולת וקידום המיחזור בישראל. 
 
על פי הערכות המשרד, כ-2.5 מיליון ישראלים יפרידו אשפה בבתיהם עד לשנת 2019.
 
#

מהי הפרדה במקור?

​פח חום - רטוב פח ירוק - יבש​


הפרדה של הפסולת הביתית לשני זרמים (פסולת פריקה ביולוגית- "רטובה"; כל יתר סוגי הפסולת - "יבשה") או יותר, בכלי אצירה נפרדים. התושבים אמורים להפריד את הפסולת למתקנים נפרדים, לפסולת רטובה או יבשה, כבר בבית.

הזרם הרטוב יועבר למפעל לטיפול בפסולת הפריקה ביולוגית, והזרם היבש יועבר לתחנת מעבר למיון פסולת, לצורך מיון של מרכיבי פסולת למיחזור, ומשם למפעל מיחזור פסולת. פסולת שאינה ברת מיחזור תועבר לאתרי הטמנה לפסולת מעורבת. בשיטה זו הפסולת המופרדת נקייה יחסית ובעלת ערך גבוה יותר למיחזור.

האחריות לטיפול בפסולת חלה על הרשויות המקומיות.
 
במסגרת מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא הטיפול בפסולת, מתמקדת פעילות המשרד בשני שלבים מרכזיים בתהליך:
 1. שלב ייצור הפסולת - באמצעות סיוע לרשויות המקומיות בהפרדת הפסולת הביתית לשני זרמים לפחות
 2. שלב פתרון הקצה -  באמצעות סיוע לרשויות המקומיות וליזמים פרטיים בהקמת מתקני מיון ומיחזור פסולת

 

המטרה היא להעניק פתרון משולב הן להפרדה במקור ברשויות המקומיות והן בהקמת תשתית אזורית לטיפול בפסולת לקליטת החומר האורגני המופרד במקור.

#

מה זורקים לאן?

 1.  זרם רטוב (אורגני) נקי - שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים
 2. זרם יבש (אחד או יותר) - אריזות ומרכיבי פסולת אחרים בעלי תכולת רטיבות נמוכה, כגון: קופסאות שימורים, טיטולים, שקיות פלסטיק וטקסטי

 

בנוסף, מקדמות רשויות מקומיות רבות הפרדה ומיחזור פסולת מסוגים שונים, כגון: פסולת אלקטרונית ופסולת אריזות (שניהם במסגרת חקיקה) וכן בקבוקי פלסטיק, נייר וקרטון, טקסטיל, מתכות, פסולת זכוכית ועוד. 

#

תמיכות כספיות ברשויות המקומיות

הרשויות המקומיות הן שחקניות ראשיות בקידום המיחזור במדינת ישראל. בשנת 2008 החל המשרד בתוכנית סיוע רחבת היקף לשלטון המקומי באמצעות קולות קוראים.

כספי התמיכה נועדו לסייע לרשויות במימון הטיפול בפסולת:

 1. הקמת תשתיות מיחזור
 2. הקמה / שדרוג של מתקני קצה
 3. הקמה / שדרוג של תחנות מיון פסולת
 4. רכישת פחים למיון פסולת לשני זרמים
 5. רכישת משאיות לאיסוף פסולת מופרדת במקור
 6. שיפוץ והתאמת חדרים ומשטחי אשפה במבני המגורים
 7. פעילות מקומית לפרסום ולהסברה
 8. ליווי תפעולי של המעבר להפרדת פסולת במקור

 

למידע נוסף על הקולות הקוראים

#

מדיניות המשרד: ניהול חומרים מקיים

המשד להגנת הסביבה מקדם את הקטנת כמות הפסולת המיועדת להטמנה במסגרת
SMM – Sustainable Materials Management  - ניהול חומרים מקיים

הכלים ליישום מדיניות המשרד:

 1. עידוד מחזור והפחתת הטמנה.
 2. סיוע המשרד לרשויות מקומיות להפרדה במקור.
 3. סיוע המשרד להקמה/שדרוג מתקני קצה.
 4. סיוע המשרד להקמה/שדרוג תחנות מיון.
 5. היטל הטמנה.
 6. חקיקה: אחריות יצרן מורחבת )חוק הפיקדון, חוק הצמיגים,
  חוק האריזות, החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
  ובסוללות).
 7. חינוך: כ- 30 מיליון ₪ בשנה למשך 5 שנים
 
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
פסולת

מידע ושירותים

30/12/2015 09:58
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות