פסולת אלקטרונית
  
  
     
 
 
#
#

 פסולת אלקטרונית

/PhotoAlbum/Waste/computers_waste.jpgפסולת מחשבים צילום: יואב גואל
להגדלה
פסולת מחשבים 
צילום: יואב גואל 

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות נכנס לתוקף ביום 1/3/2014. מטרות החוק: לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית ולמנוע הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות השליליות על הסביבה. לקראת כניסתו של החוק לתוקף הופצה הודעה ליצרנים וליבואנים על חובת העמידה ביעדי מיחזור וחובת התקשרות עם גוף מוכר. כמו כן, פורסמו ברשומות  תקנות ציוד אלקטרוני- יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ושיעור מזערי לעסק.

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין היתר, באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ציוד וסוללות בהתאם ליעדים הקבועים בחוק.​

#

הודעות בדבר כניסת החוק לתוקף

המשרד להגנת הסביבה אחראי לפקח על קיום הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב 2012 מעת היכנסו לתוקף ב- 1/3/2014.
 
להלן הודעות בעניין החובות ליישום החוק:
 1. ליצרנים וליבואנים
 2. לאחראים לפינוי פסולת
 3. למחזיקים בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי
 4. למשווקים של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים ניידים
#

הרכב הפסולת האלקטרונית

/PhotoAlbum/Waste/BatteriesEilatShore.JPGאיסוף פסולת סוללות בחוף אילת צילום: אילן מלסטר
להגדלה
איסוף פסולת סוללות בחוף אילת 
צילום: אילן מלסטר 

​פסולת אלקטרונית מורכבת מציוד או מכשירים המיועדים לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, להעברה או למדידה של זרם או שדה כאמור, אם הוא מיועד לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט זרם חילופין או 1,500 וולט לזרם ישר.


פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני אינה הומוגנית, ומורכבת מסוגי מכשירים ומרכיבים רבים. כ-50% מפסולת זו מורכבים מברזל ופלדה, כ-20% נוספים מפלסטיק, לרבות מעכבי בעירה, כ-10% נוספים מתכות אחרות, ועוד כ-3% של מעגלים מודפסים. הרכב הטרוגני זה מצריך התייחסות מיוחדת לציוד החשמלי והאלקטרוני ולפסולת הנוצרת מציוד זה, כדי לצמצם את השפעתם הסביבתית. בין השאר, קיימות בעולם, ובמיוחד במדינות העולם השלישי, תופעות של פירוק וטיפול בפסולת ציוד אלקטרוני, לצורך מיצוי מרכיבים בעלי ערך שבפסולת, באופן לא מוסדר, ללא תשתיות סביבתיות ובטיחותיות הנדרשות לשם מניעת זיהום הסביבה ופגיעה בעוסקים בכך.

משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל מוערך בכ-130,000 טון בשנה, והוא הולך וגדל מדי שנה, בשיעור גבוה יותר מהגידול הכולל בכמות הפסולת המוצקה בישראל. העיקרון המרכזי במדיניות המשרד להגנת הסביבה בטיפול בפסולת מוצקה הוא להפוך את הפסולת ממטרד למשאב, ולהקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

#

גופי יישום מוכרים לטיפול בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

 בתאריך 12.1.2014 ניתנה, לפי סמכות מנהל ציוד וסוללות, על פי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012,
הכרה כ'גוף יישום מוכר' האחראי לקיום חובות יצרנים ויבואנים לשתי חברות:

 

 

שם החברה​ ח.פ.​ ליצירת קשר​
 • מ.א.י
  תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ​
 514860279​

http://www.mai.org.il

 • אקומיוניטי
  תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ​
514907500​

http://www.ecommunity-erp.co.il 

 *תקופת ההכרה היא לחמש שנים                   

 

#

הגשת בקשות להכרה כ'גוף יישום מוכר' ​

לפניכם רשימת החברות* אשר הגישו למנהל בקשות להכרה 'כגוף יישום מוכר' לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012.

 

שם​ ח.פ​ מועד הגשת בקשה להכרה​ סטטוס​

פל"א - פתרונות לפסולת אלקטרונית בע"מ

514951961​ ​ 10 באוקטובר 2013  (מקורית)​​ הועבר מסמך הבהרות I ביום 1/12/2013​
2  בינואר 2014 (מתוקנת)​ הועבר מסמך הבהרות II  ביום 27/2/2014​
29 באפריל 2014 (מתוקנת)​ הועבר מסמך הבהרות III ביום 22/6/2014​
13 ביולי 2014
(מתוקנת)​
הועבר מסמך הבהרות IV  ביום 27/10/2014
27 בנובמבר 2014 (מתוקנת)​ בבדיקה​

אפיק מיחזור בע"מ​

514911908 ​ 9 בדצמבר 2013 הבקשה נדחתה ביום 8/1/2014​
17 בפברואר 2014​ הבקשה נדחתה ביום 1/5/2014​

תמפ"א - תאגיד מחזור פסולת אלקטרונית בע"מ. שם קודם: ע.ק מיחזור פסולת אלקטרונית בע"מ​

515001337​

1 בינואר 2014
(מקורית)​

הועבר מסמך הבהרות I  ביום 30/3/2014
12 ביוני 2014
(מתוקנת)​

הועבר מסמך הבהרות II  ביום 20/8/2014​
לא הועברה בקשה מתוקנת

תאגיד טביב גרין סנטר בע"מ​

515004695​ ​ 8 בינואר 2014
(מקורית)
הועבר מסמך הבהרות I  ביום 2/4/2014​
29 ביוני 2014
(מתוקנת)​
הועבר מסמך הבהרות II  ביום 29/9/2014​
23 בפברואר 2015 (מתוקנת)​ בבדיקה​

שמים - שירותי מיחזור ישראליים בע"מ​

515006997​ 12 בינואר 2014​ הבקשה הוסרה​

ג'י אי 4 - תאגיד מחזור פסולת אלקטרונית בע"מ​

515025062​ 9 בפברואר 2014​ הועבר מסמך הבהרות I ביום 1/5/2014​
לא הועברה בקשה מתוקנת

אל"י - אנשים לסביבה ירוקה בע"מ​

514994755​​ 15 במאי 2014​ הועבר מסמך הבהרות I  ביום 22/7/2014​
לא הועברה בקשה מתוקנת​


   *מעודכן לתאריך 24/02/2015

 

המשרד להגנת הסביבה פרסם ב- 17/4/2013 את נוהל הגשת הבקשה להכרה בחברה כגוף יישום מוכר האחראי לקיום חובות יצרנים ויבואנים, בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012.

 
החוק  קובע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין היתר, באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים לביצוע מיחזור מוכר של פסולת ציוד וסוללות בהתאם ליעדים הקבועים בחוק.
 
חובות יצרנים ויבואנים ייושמו באמצעות גוף יישום מוכר, אחד או יותר, שיפעלו לקיום חובותיהם בהתאם לחוק ובמימונם.  חברות המעוניינות לקבל הכרה כגוף יישום מוכר ולפעול לקיום חובות היצרנים והיבואנים, יגישו בקשות הכרה בהתאם לנוהל המתפרסם כאן, באתר המשרד להגנת הסביבה.
 
שאלות ניתן להעביר במייל לכתובת electronic@sviva.gov.il
 

עיקרי  החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012

/PhotoAlbum/Waste/ElectronicWaste_0108.jpgפסולת אלקטרונית - מכשירי טלפון סלולריים צילום: נטע אוריון
פסולת אלקטרונית - טלפונים סלולריים
להגדלה
פסולת אלקטרונית - מכשירי טלפון סלולריים 
צילום: נטע אוריון 

מטרת החוק
מטרת החוק המוצע היא לקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ובסוללות ומצברים, כדי לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת מציוד אלקטרוני ומסוללות ומצברים ולמנוע את הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות השליליות הסביבתיות של ציוד אלקטרוני וסוללות ומצברים ושל הפסולת הנוצרת מהם.​

עיקרי החוק

 1. בתי עסק המוכרים סוללות ומצברים יחויבו להתקין מכלים ייעודיים לסוללות ומצברים משומשים, וליצור נקודות החזרה זמינות לציבור.
 2. יצרן או יבואן של ציוד אלקטרוני יחויב למחזר 50% מסך משקל הציוד האלקטרוני שמכר בשנה.
 3. יצרנים ויבואנים של סוללות ומצברים, יחויבו למחזר 25% עד 35%, בהתאם לסוג הסוללה או מצבר, מסך משקל הסוללות או מצברים שמכר בשנה.
 4. בתי עסק המוכרים מוצרים אלקטרונים יחויבו להעניק שירות החזרת מוצרים אלקטרונים ללא תשלום בעת רכישת מוצרים חדשים מאותו סוג.
 5. רשויות מקומיות יחויבו להתקשר עם תאגיד לפינוי הפסולת האלקטרונית ולאפשר פינוי מבתי התושבים של פסולת אלקטרונית וכן תחויבנה להקים מוקדי מיחזור עירוניים.
 6. יצרנים ויבואנים יפעלו במסגרת התאגדויות ויהיו מחויבים לממן את כל עלויות הפינוי וטיפול בפסולת מציוד אלקטרוני. בנוסף, תוטל אחריות על הרשויות המקומיות לבצע הפרדה ואיסוף של פסולת מציוד אלקטרוני מהמגזר הביתי.
 7. החל משנת 2020, תיאסר הטמנת פסולת ציוד אלקטרוני שאינה תוצר לוואי של מיחזור או השבה.
 8. החוק קובע סטנדרטים לפינוי וטיפול במתקני המיון והמיחזור - יצרנים ויבואנים יפרסמו מדריכים לטיפול סביבתי והכנה לשימוש חוזר לכל ציוד אלקטרוני שהם מוכרים. מדריך זה מיועד לכל אדם העוסק במיון, הכנה לשימוש חוזר וטיפול בפסולת ציוד אלקטרוני ויכיל מידע על רכיבים וחומרים, לרבות חומרים מסוכנים בציוד האלקטרוני, והאמצעים לטפל בפסולת זו בדרך בטיחותית ושמונעת נזק לסביבה.

תנאים להכרה בגופי יישום מוכרים

​על פי הודעת המנהל לפי החוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב-2012, מתפרסמים להלן התנאים להכרה בגופי יישום מוכרים, הכוללים, בין היתר, מגבלות כהונה, מגבלות החזקה מגבלות פעילות, מתן שירותים בהיקף מספיק ועוד. 

עקרונות ההכרה בגופי יישום מוכרים מפורטים במסמך המצורף. 

קבצים להורדה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
פסולת

מידע ושירותים

24/02/2015 08:49
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות